Meny
Vår verksamhet

Nya regleringar – nya möjligheter

Under 2018 trädde flera nya EU-regleringar i kraft. De tre mest omfattande regleringarna är MiFID2 (Markets in Financial Instruments Directive), PSD2 (Payment Services Directive) och GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR

Det främsta syftet med GDPR är att ge människor kontroll över sina egna personuppgifter och att förenkla internationella affärer genom att samordna lagstiftningen inom EU. Regleringen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och träder i kraft den 25 maj 2018. Reglerna omfattar alla företag och organisationer.

MiFID2

Regleringen gäller handel med finansiella instrument och andra sparaprodukter förutom vanliga sparkonton. Avsikten är att förbättra kundskyddet samt öka transparensen av produkterna.

PSD2

Syftet med det nya direktivet är att öka konkurrensen och erbjuda kunderna ett större produktutbud. PSD2 öppnar upp bankmarknaden och ger fler aktörer möjlighet att konkurrera med banker, men det ger även banken nya möjligheter att utvecklas och samarbeta med andra.

PAD

Syftet med direktivet är att konsumenter bosatta inom EES lättare ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, kunna byta betalkonto lätt och kunna jämföra avgifter inom betalkontoområdet

Reglerna gäller inte företag utan endast konsumenter.