Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Vår verksamhet
Om Sala Sparbank

Ansök om sponsring till löpande verksamhet

Vi vlll genom vår föreningssponsring bidra till föreningslivet i Sala & Heby kommuner för att skapa förutsättningar för ett rikt föreningsliv med möjlighet till aktiviteter för många inom både idrott och kultur.

Beviljas er ansökan sponsrar vi med 5000 kronor.

Checklista

  • Är en ideell förening (har organisationsnummer)

  • Minst 20 medlemmar

  • Främjar idrott och kultur

  • Verksamhet i Sala och Heby kommun

  • Har läst igenom upplägg och sponsringspolicy nedan och uppfyller kraven

  • Kan uppfylla kraven för motprestation enligt nedan eller överenskommelse

Ansök här