Skip to content

Ansök om sponsring till löpande verksamhet

Vi vlll genom vår föreningssponsring bidra till föreningslivet i Sala & Heby kommuner för att skapa förutsättningar för ett rikt föreningsliv med möjlighet till aktiviteter för många inom både idrott och kultur.

Beviljas er ansökan sponsrar vi med 5000 kronor.

Checklista

  • Är en ideell förening (har organisationsnummer)
  • Minst 20 medlemmar
  • Har en regelbunden verksamhet med aktiviteter
  • Främjar idrott och kultur
  • Verksamhet i Sala och Heby kommun
  • Har läst igenom upplägg och sponsringspolicy nedan och uppfyller kraven
  • Kan uppfylla kraven för motprestation enligt nedan eller överenskommelse

Ansök här