Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Vår verksamhet
Om Sala Sparbank

Sponsring

Sala Sparbank ser ett rikt lokalt föreningsliv och lokala kultursatsningar som en viktig del för att Sala och Heby kommuner ska förbli attraktiva att både leva och verka i. 

Välkommen med er sponsringsansökan!

Two kids walking to soccer practice

Vi sponsrar till löpande föreningsverksamhet och till event.

Rapportera motprestation

Rapportera motprestation år 1 för tvåårigt sponsringsavtal.

Sponsring till föreningsverksamhet

Ansök om sponsring till föreningsverksamhet.

Sponsring till event

Ansök om sponsring till event.