Skip to content

Sponsring storförening

Vi vill stärka vår samverkan med det lokala föreningslivet som ett led i att föreningslivet är en mycket viktig del i att våra orter förblir attraktiva platser att leva, bo och verka i. Därför sponsrar vi varje år många lokala föreningar och event i Sala och Heby kommuner. Vi ser fram emot ett sponsringssamarbete med er.


Varmt välkommen med er ansökan!

Sponsringsansökan storförening