Skip to content

Vi är inte som andra

Du kanske undrar hur vi skiljer oss från andra banker? Förutom att vi är landets näst äldsta och har varit verksamma ända sedan 1828? Vi bestämmer själva. Vi har inga aktieägare som kräver utdelning av vår vinst. Självständigheten blir därför vår styrka. 

Tillsammans skapar vi växtkraft

Vi har under många år gett tillbaka av vår vinst, till olika lokala verksamheter. Att ge tillbaka för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i vårt arbete. 

 

Det är vad vi kallar växtkraft.

Vår vision

Det självklara valet – in i framtiden.

Vårt uppdrag

Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner. En viktig drivkraft i vårt arbete är att delar av bankens överskott kommer bygden till del för en bättre framtid. Kunder i Sala Sparbank bidrar därmed till bygdens tillväxt och utveckling.

Vår affärsidé

Genom smarta och personliga lösningar levererar vi hållbar växtkraft till våra kunder och vårt närområde.