Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Samhällsengagemang

Helgonmossen

Vi skapar växtkraft

Som kund hos är du med och bidrar till att vi kan skapa växtkraft i Sala och Heby kommuner. Det är här vi har vårt engagemang och våra intressen.

För oss är det en självklarhet att vara med och påverka utvecklingen i våra hemtrakter. Därför engagerar vi oss i det som händer här omkring och vill bidra till våra kommuners bästa genom vår sponsring, våra vinstavsättningar till Miljonen och andra insatser som är viktiga för att få våra samhällen att leva. Det kan gälla idrott, kultur, föreningar, näringsliv eller annat som ger en aktiv lokal marknad och en blomstrande region. Både i det långa och korta perspektivet.

Two kids walking to soccer practice

Sponsring

Vi stöttar föreningslivet i Sala och Heby kommuner. Välkommen att ansöka om sponsring. 

Miljonen 2022

Miljonen

Genom Miljonen delar vi ut pengar av vårt överskott till olika initiativ som skapar växtkraft i våra kommuner.

Pågående projekt

Barn & Ungdomar

Trygghet i skolan

Lika Olika är ett treårigt utbildningskoncept inom värderingar & attityder som kommer att genomföras på högstadium & gymnasium i Sala och Heby kommuner. Målet är öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den psykiska hälsan. Det syftar till att skolan ska vara en trygg och inkluderande plats för alla.

Ökad kunskap hos unga om bank & ekonomi

Vi vet att en ordnad privatekonomi och kunskaper om hur man sköter sina bankärenden gör att starten på vuxenlivet blir bättre. Därför har vi våra ekonomi-coacher Linda och Ellen som är särskilt engagerad inom ung ekonomi. Bland annat genomförs helt kostnadsfria utbildningar på skolor i våra kommuner.

Entreprenörskap för unga

  • Rookie Startupps
  • Framtidens företagare

Samhälle

Navigator

Programmet som får företagen och bygden att växa. Navigator är ett koncept som bygger på att företag med stor tillväxtpotential under två år får tillgång till externa spetskompetenser, så kallade coacher. De fyra coacherna väljs specifikt för varje deltagande företag. Dessa bidrar sedan med sin samlade kunskap och erfarenhet för att stötta företagen och företagarna att ta nästa steg i sin utveckling.

Tryggare platser

Trygga platser som är ett samverkansprojektet mellan Länsstyrelsen, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor. Syftet är att skapa säkra, trygga & attraktiva platser. Projektet drivs av Sala kommun tillsammans med Salabostäder, Handlingskraft & Polisen och Sala Sparbank.

Silverglans

Vi är med och sponsrar denna gala som har ambitionen att skapa förutsättningar för att lyfta Salas näringsliv där företagare och deras engagemang och prestationer uppmärksammas. Fem olika priser delas ut under galan varav ett är Hållbarhetspriset som Sala Sparbank delar ut. 

Utbildning

Digital delaktighet

Digitalt utanförskap är något som gör att många stängs ute från viktiga samhällsfunktioner när allt fler tjänster digitaliseras. Det är ett område vi länge gjort insatser inom. Vi fortsätter med detta arbetet bland annat genom att anordna utbildning i digitala tjänster. 

Sparande

Många av våra utbildningar fokuserar på sparande i olika former. Aktieskolan och Fondskolan är två populära koncept.

Urval av tidigare projekt

Framgångsfabriken

Näringslivet är en viktig del av det som skapar växtkraft i vårt område. Därför är det viktigt för oss att stötta våra företagare för att de ska kunna göra ett bättre jobb och skapa ännu bättre möjligheter för invånarna i Sala och Heby kommuner. Framgångsfabriken är ett koncept inom ledarskap och företagsutveckling som kördes för tredje gången under 2019/2020.  

Vårt hjärta bankar för bygden

Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med Räddningstjänsten Sala-Heby och varit med och sponsrat till hjärtstartare som är strategiskt placerade i våra kommuner. Vi har  totalt 38 hjärtstartare, inte bara i våra större orter Sala och Heby utan även i de mindre samhällena i våra kommuner. 

Psykisk ohälsa hos unga

Svenska ungdomar mår allt sämre, och det är en utveckling vi vill göra vad vi kan för att vända. Vi har länge engagerat oss i projekt för att öka välmåendet hos unga i våra kommuner, och har till exempel anlitat duktiga talare som Tobias Karlsson (2018) och Caxton Njuki (2019) för att prata om detta viktiga ämne.

Nyheter och pressmeddelanden

  • 2024-04-25 10:52
  • 2024-02-15 10:08
  • 2023-09-12 15:32