Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Aktiebok online

  • För snabbt och enkelt aktiebok online via Nordiska värdepappersregistret (NVR)
  • Registrera transaktioner, emissioner och hantera aktiebrev och pantsättning
  • Ge bankens rådgivare access till aktieboken
A group of people having a business meeting

Nordiska Värdepappersregistret (NVR) hjälper små- och medelstora aktiebolag att snabbt och enkelt föra aktiebok online. NVR:s digitala aktieböcker gör det enkelt för alla att göra rätt.

 

Varför behöver mitt företag en digital aktiebok?

För den som driver aktiebolag är det krav enligt Aktiebolagslagen att upprätta aktiebok och det är styrelsen som har ansvaret. Aktieboken utgör det officiella beviset på vem som äger bolaget och ingen eller felaktig aktiebok är straffbart. Att upprätta en aktiebok online går snabbt, enkelt och bastjänsten är kostnadsfri. 

Fördelar med NVR:s digitala aktiebok

  • Underlättar registreringar av transaktioner och emissioner
  • Enkelt att förbereda inför bolagsstämma
  • Hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys
  • Rekonstruktion av förlorad aktiebok
  • Automatisk bevakning av aktieägarnas adresser

Frågor och svar om NVR:s digitala aktiebok