Hoppa till huvudinnehåll

Bli föreningskund

Kvinna jobbar på sin laptop och äter en sallad

Här hittar du information om hur din förening blir kund i Sala Sparbank.

Bli kund som bostadsrättsförening, samfällighet eller ekonomisk förening

Att tänka

  • Föreningen ska ha sitt säte och sin verksamhet i Sala Sparbanks verksamhetsområde, i Sala och/eller Heby Kommun.  
  • Nödvändiga handlingar behöver vara i sin ordning, se nedan.

Så ansöker ni som ideell förening om att bli kund

1. Ansök om organisationsnummer

För att kunna ansöka om att bli föreningskund hos Sala Sparbank måste ni först registrera föreningen hos Skatteverket och få ett organisationsnummer.
Ansök om organisationsnummer (skatteverket.se)


2. Besluta om företrädare

Ni utser vem eller vilka som ni vill ska företräda föreningen gentemot Sala Sparbank. Beslut om vem som företräder föreningen måste finnas med i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Använd vår mall eller kopiera formuleringen och använd i ert eget styrelseprotokoll.

 

Exempel på styrelseprotokoll (pdf)

Exempel på beslutsformulering (pdf)

 

Läs mer om hur det fungerar med företrädare och fullmakt (pdf)

 

3. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

Skriv in föreningens företrädare gentemot Sala Sparbank i blanketten ”Fullmakt ideell förening”. Fullmakten är obligatorisk och gör att protokollet ni lämnar in blir giltigt tillsvidare, tills ni själva anmäler till banken att en förändring skett gällande föreningens företrädare.
 

Fullmakt Ideell förening (pdf)

 

4. Säkerställ tillgång till följande dokument

  • Senast antagna stadgar
  • Registreringsbevis från Skatteverket
  • Protokoll från senaste årsmötet där nuvarande styrelse är vald.
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Sala Sparbank utsågs.
  • Fullmakt ideell förening

 

5. Ansök om att bli föreningskund hos Sala Sparbank

Ansökan om att bli kund med föreningen hos oss i Sala Sparbank görs digitalt. I ansökan behöver ni bifoga samtliga handlingar som anges ovan samt ange efterfrågad information om föreningen. Det är viktigt att vi får in rätt handlingar och utförlig information i ansökan, då det möjliggör en kortare handläggningstid.