Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Intervju med Andreas Sellin, Insikten AB

Insikten driver HVB hem och konsulentstödd familjeverksamhet med tre olika verksamheter med ca 7 km runtom Salas stadskärna. Deras verksamhet grundar sig på tanken att varje barn, ungdom och vuxen som placeras hos dem ska få den bästa möjliga behandlingen och en meningsfull utveckling. För att uppfylla denna ambition så har Insikten i sin barn- och ungdomsverksamhet valt att inrikta sig på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och framför allt autism.

–Vi vill att de som kommer till oss ska få bästa möjliga förutsättningar i livet, säger Andreas.

Andreas Sellin är vd och var anställd på företaget innan han köpte verksamheten år 2005. Idag har Insikten ungefär 65 anställda. Andreas sökte till Navigator i hopp om att kunna öka omsättningen och har varit nöjd med den coachning han har fått. Inför de utmaningar han står inför har han fått hjälp att balansera sina olika roller i bolaget.

–Jag har fått hjälp att starta en skuggstyrelse med en extern konsult som hjälper till att facilitera styrelsemötena. Det är ett bra sätt träna på att ha olika "hattar" på sig då risken annars är att man diskuterar fel saker i fel forum. Särskilt om man är både ägare, VD och styrelseordförande. 

Andreas är inte främmande för att ta hjälp av konsulter eller coacher för att få stöd i att utveckla sina verksamheter. Att söka till Navigator såg han som en möjlighet till utveckling. 

–Det har varit utvecklande. Det finns alltid ett värde att få in synpunkter, kompetens från andra personer som har gjort andra eller liknande resor. Att få möjlighet att få hjälp av fyra personer som delar med sig av sina erfarenheter tycker jag har varit otroligt värdefullt, avslutar Andreas.