Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Ändra uppgifter om förening

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Ekonomisk förening

Har du en ekonomisk förening till exempel bostadsrättsförening eller samfällighet och har ändrat dina uppgifter? Här finns mer information om tillvägagångssätt och vilka ändringar vi behöver känna till.

Ideell förening

Har du en ideell förening och är kund hos Sala Sparbank behöver vi få information om följande förändringar:

 1. Ändring av företrädare gentemot banken
 2. Nya/ändrade internetbanksanvändare
 3. Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
 4. Ändring av föreningens namn
 5. Nya/ändrade stadgar

Följ stegen nedan för att ändra föreningens uppgifter. Om flera ändringar görs samtidigt ska endast en uppsättning av dokumenten skickas in.

Ändra uppgifter ideell förening

Ändra företrädare och internetbanksanvändare

 1. Besluta om företrädare

  Ni utser vem eller vilka som ni vill ska företräda föreningen gentemot Sala Sparbank. Beslut om vem som företräder föreningen måste finnas med i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Använd vår mall eller kopiera formuleringen och använda i ert egna styrelseprotokoll.

  Exempel på styrelseprotokoll (pdf)

  Exempel på beslutsformulering (pdf)

  Läs mer om hur det fungerar med företrädare och fullmakt: 
  Ideella föreningar, företrädare och fullmakt (pdf)

 2. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

  Skriv in föreningens företrädare gentemot Sala Sparbank i blanketten ”Fullmakt ideell förening”. Fullmakten är obligatorisk för att vara kund i Sala Sparbank.
  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Säkerställ tillgång till följande dokument

  Senast antagna stadgar
  Protokoll från senaste årsmötet där nuvarande styrelse är vald
  Protokoll från mötet där företrädare gentemot Sala Sparbank utsågs
  Fullmakt ideell förening
 4. Lämna in handlingarna och information om föreningen till banken

  Ändringar och dokument skickas in digitalt via denna. Klicka här för att komma till sidan.