Hoppa till textinnehållet

Gift eller sambo? Detta gäller vid bodelning och arvsrätt

Kvinnligt par flyttar in och packar upp lådor

Som gift har du rätt till hälften av era gemensamma tillgångar vid en bodelning om man inte har ett äktenskapsförord där man har uppgett "enskild egendom". För sambor gäller andra regler. Men det går att skapa ekonomisk trygghet i alla samlevnadsformer – genom aktiva val.

Olika regler om du är gift eller sambo

Kärleken må vara evig för vissa, men inte för alla. Och när det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

Rätt till hälften av gemensamma tillgångarna vid bodelning?

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt. Om man inte har ett äktenskapsförord där man har angivit att vissa tillgångar ska vara "enskild egendom". Som sambo har man enbart rätt till hälften av bostad och bohag som införskaffats gemensamt, alltså inte till det som var och en fått eller köpt för eget bruk, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Det betyder att om den ena parten har flyttat in hos den andra för att bli sambo, så har man inte rätt till del i bostaden vid en separation. För bohag, som till exempel möbler, gäller att det som införskaffats för att användas gemensamt delas lika vid en separation.

– Det spelar ingen roll om den ena parten har betalat mer än den andra, det delas ändå lika. Därför är det bra om man betalar hälften var på de större utgifterna, säger Madelén Falkenhäll.

Som sambor kan man skriva ett samboavtal, där man avtalar bort sambolagen. Där man istället kommer överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

Även giftorätten går att avtala bort, genom ett äktenskapsförord där man kommer överens om vad som är "enskild egendom" och då kommer den egendomen inte att ingå i bodelning.

Arvsrätten skiljer sig

En annan stor skillnad mellan att vara gift eller sambor är arvsrätten.

– Gifta ärver varandra fullt ut, men bara om det inte finns barn i äktenskapet eller om alla barn är gemensamma. Om ett gift par inte har gemensamma barn men båda makarna har barn sedan tidigare så ärver de barnen allting, om det inte finns ett testamente, säger Madelén Falkenhäll.

– Det går att känna ekonomisk trygghet både som gift och sambo, bara man sätter sig in i hur man gör med avtal och testamente. Men det är svårt att ge generella råd och därför är det viktigt att alltid gå igenom sin egen situation med en jurist. Det finns nästan alltid något som inte faller inom ramen för det som beskrivits ovan, säger Madelén Falkenhäll.