Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Kapitalförsäkring

En grupp med kollegor står och pratar med varandra

En kapitalförsäkring kan hjälpa dig att planera för det otänkbara, att öka tryggheten för dig och din familj – ge en mer hållbar framtid. Det kan handla om ett enkelt sparande till barnen, dig själv eller din pension. I en kapitalförsäkring kombinerar du ett sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

 • Du kan välja vem du sparar till
 • Bestäm när och hur pengarna ska betalas ut
 • Dina pengar är skattade och klara när de betalas ut - Schablonbeskattat sparande

Våra kapitalförsäkringar

 • Spara till dig själv

  Spara till oförutsedda händelser och få god tillväxt på dina sparpengar.

  Kapitalspar Fond
 • Spara till andra

  Spara till barn eller barnbarn och ha kontroll över hur och när pengarna betalas ut.

  Kapitalspar Barn
 • Spara i aktier, fonder och andra värdepapper

  Passar dig med ett större kapital och som vill vara aktiv i ditt sparande.

  Kapitalspar Depå
 • Spara till pensionen i våra portföljer Swedbank Pensionsspar

  Pensionsspar Privat är ett pensionssparande i kapitalförsäkring som kombinerad med någon av Swedbank Pensionsspars portföljer automatiskt justerar risken i takt med att du närmar dig pensionsåldern.

  Pensionsspar Privat

Mer information

Bryttider för fonder i försäkringar

Handel med fonder sker alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först i efterhand, efter den så kallade bryttiden.

Avkastningsskatt

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag.

Skydd för investeringar i en kapitalförsäkring

Investeringar i kapitalförsäkringar har ett särskilt skydd. Ett försäkringsbolag är skyldigt enligt lag att alltid ha tillgångar som fullt ut motsvarar de krav som försäkringstagarna har på bolaget plus en viss skyddsmarginal. Finansinspektionen bevakar att detta uppfylls och försäkringsbolaget rapporterar löpande sina tillgångar till Finansinspektionen. Försäkringsbolaget får inte använda tillgångarna i en kapitalförsäkring i sin övriga verksamhet.

Tillgångarna antecknas i ett särskilt register, ett s k förmånsrättsregister, och om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs har försäkringstagaren förmånsrätt (första rätten) till betalning ur tillgångarna som antecknats i registret. Till skillnad från insättningsgarantin som gäller för bankkonton och investerarskyddet som gäller för värdepappersinstitut finns det ingen beloppsbegränsning, utan hela sparandet är skyddat på detta sätt.

Se ditt sparande i Mina försäkringar

Som kund hos Swedbank Försäkring kan du logga in i vår försäkringsportal och bland annat byta fonder och få information om dina sparandeförsäkringar. Portalen är främst till för dig som inte är kund i Swedbank eller sparbankerna och inte har vår app eller internetbank.