Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sala Sparbank till arvingarna.

Uppdrag om värdepappersförsäljning för dödsbo innan årsskiftet

Sista datum: 9/12

Arvskiftesuppdrag där värdepapper/fonder ska säljas behöver inkomma till Arvskiftesgruppen senast 9/12 för att värdepappren ska hinna säljas innan årsskiftet.

 

För att ärendet ska vara inscannat i Arvskiftesgruppens ärendehanteringssystem, senast 9/12, måste ärendet skickas in i början av december. Detta då det går igenom både postgång och inscanning innan det är synligt i systemen.

 

Resterande delar av uppdraget utförs enligt turordning utifrån när ärendet inkom. Kötiden hos Arvskiftesgruppen är just nu cirka 8 veckor.

Illustration: Tips

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet -  checklistor och blanketter

Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Sala Sparbank

Skicka in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Sala Sparbank
Affärsstöd
Svarspost 20126788
733 20 Sala


Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna, ring 0224-850 00 eller besök oss.