• Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 70 års ålder.
  • För pensionsutbetalning krävs inte pensioneringssyfte
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 60 års ålder.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever.
  • Kortaste utbetalningstiden är tio år, (som kortast tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder.)