• Pensionen betalas ut vid 65 års ålder om du inte anmäler något annat.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder.
  • Kortast utbetalningstid är fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad under 5-20 år eller pågå så länge du lever.