Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Uttagsregler tjänstepension PA 16

Kollektivavtalet PA 16 omfattar statligt anställda. Avtalet är uppdelat i två avdelningar PA 16 Avd I och PA 16 Avd II. Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler PA 16 Avd I

För alla anställda som är födda 1988 eller senare
  • Gör du inget val innan du fyller 71 år betalas pensionen ut så länge du lever.
  • Pensionsutbetalning krävs inte pensioneringssyfte*
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 62 års ålder eller den högre ålder från vilket allmän ålderspension tidigast kan utbetalas. Kortast utbetalningstid är 10 år.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).

 

* Utbetalning av pension förutsätter inte att den anställde avgår ur tjänst. Den anställde får stå till arbetsmarknadens förfogande.

Uttagsregler PA 16 Avd II (PA 03)

För alla anställda som är födda 1987 eller tidigare
  • Gör du inget val innan du fyller 71 år betalas pensionen ut så länge du lever.
  • För pensionsutbetalning krävs alltid pensioneringssyfte*
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 61 års ålder och med kortast utbetalningstid på 10 år.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).

 

* Utbetalning av pension förutsätter att den anställde avgår ur tjänst.