Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Köpa fonder

Det är enkelt att köpa fonder. Du kan göra engångsköp eller starta ett månadssparande, där ett visst belopp dras från ditt konto varje månad och de fonder du valt att spara i köps automatiskt. Om du vill spara mer eller mindre pengar är det bara att ändra beloppet.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Så köper du fonder

*Om investerarskydd och insättningsgaranti

Fonder på ISK och fondkonto omfattas av det statliga investerar­skyddet. Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på ISK och Fondkonto med likvid omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vad blir priset när du köper fonder?

När du köper fonder handlar du andelar i fonden, du köper inte de underliggande värdepappren. Handel med fonder sker alltid till okänd kurs, det vill säga att priset inte är känt på förhand. Kursen sätts en gång per dag efter den så kallade bryttiden. Om du köper en fond från Swedbank Robur före fondens bryttid får du oftast den dagens kurs, för andra fondbolag blir det normalt nästa dags kurs.

Bryttider och likviddagar

Bryttid

En fonds bryttid är den tid när du senast måste lägga din order för att få den fondkurs som beräknas närmast efter bryttiden.

Likviddag

Likviddagen är den dag som pengarna dras från ditt konto vid ett fondköp. Det är alltid samma dag som du gör köpet.

Vad är en affärsdag?

Affärsdagen är den dag som köpet av dina fondandelar genomförs. Det är just den dagens fondkurs som blir din köpkurs.

Så sätts kursen på fonder

Fondkursen sätts en gång per dag. Den påverkas av kursen på de värdepapper fonden innehåller, fondens avgifter och eventuella valutakursförändringar.

Hur lång tid tar fondköpet?

Köpa fonder från Swedbank Robur

Ett köp av fonder från Swedbank Robur genomförs vanligtvis inom en till två dagar. Swedbank Robur är vårt eget fondbolag och därför är administrationen enklare vilket bidrar till den snabba handeln.

Flöde som visar köpprocessen för en Roburfond

Köpa fonder från andra fondbolag

För fonder från andra fondbolag tar processen lite längre tid. Nedan bilder gäller för fonder med normalt handelsflöde. Antal affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag kan skilja sig åt mellan olika fonder.

Flöde som visar affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag

Vilka fonder ska man köpa?

Vad är en bra fond för dig?

Vad som är en bra fond för just dig, beror bland annat på ditt mål med sparandet, hur mycket risk du är villig att ta och om du har några särskilda hållbarhetspreferenser. Läs mer om hur du kan tänka.

Tips!

Lite enklare med rådgivning

Nybörjare på fonder? I vår internetbank kan du få ett digitalt råd om vilken basfond från Swedbank Robur som passar just dig och din ekonomi. Om du vill få rådgivning kring hela din ekonomiska situation kan du även kontakta oss.