Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är ett Depåbevis?

Ett äldre par fikar tillsammans med andra ute i trädgården

Depåbevis ger investerare möjlighet att äga aktier i utländska bolag utan att behöva köpa dem på den utländska marknadsplatsen. Detta gör att man slipper dyra transaktionskostnader.

Allmän information om Depåbevis (ADR, SDR, GDR)

Beroende var de listas kallas depåbevis lite olika. Amerikanska depåbevis heter ADR (American Depository Receipt), Svenska heter SDR (Swedish Depository Receipt) och Globala depåbevis som inte är specifika till något speciellt land heter GDR (Global Depository Receipt).

De som köper depåbevis löper utöver företagsrisk och marknadsrisk även valutarisk och politisk risk. Valutarisk på grund av att stamaktien handlas i en annan valuta vilket reflekteras på priset på depåbeviset. Politisk risk för att det kan uppstå situationer som stoppar handeln med landet där bolagets aktie handlas. Ett exempel är sanktioner.

Hur handlar man med depåbevis?

Handel med depåbevis skiljer sig inte från handel med aktier. Det förekommer courtage vid handel med depåbevis. Vi rekommenderar att du lägger en så kallad limitorder, det vill säga den högsta/lägsta kurs som du är villig att köpa/sälja till. Handel på depåbevis görs i internetbanken eller appen, via bankkontor, kundcenter eller mäklare.

Vad tar jag för risk?

Förutom de risker som förekommer för aktier, det vill säga företagsrisk och marknadsrisk, så tillkommer även en politisk risk och valutarisk för de som äger ett depåbevis. Även om handeln sker i lokal valuta påverkas priset av den valutan som stamaktien handlas på. En försvagning av den valutan där företaget är noterad kan eventuellt radera värdetillväxten på depåbeviset. Politisk risk kan uppstå om till exempel landet sanktioneras och handeln stoppas med aktien. Även andra politiska beslut i landet som företaget är verksamt i kan påverka dess framtida avkastning.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen består av tre delar på ett depåbevis. Aktieutdelning, värdestegring och valutakursens utveckling. Utdelning bestäms på den årliga bolagsstämman och betalas ut under året. Värdestegringens avkastning uppstår först när depåbeviset säljs och påverkas även av valutakursen. En värdestegring kan minska eller till och med bli negativ om valutakursen har gått ned kraftigt sedan depåbeviset köptes.

För- och nackdelar med depåbevis

Fördelar

  • Du kan köpa aktien på den lokala marknadsplatsen i stället för den utländska marknadsplatsen vilket kan medföra att du slipper dyra transaktionsavgifter.

Nackdelar

  • En placering i depåbevis medför utöver företagsrisk, marknadsrisk och valutarisk även politiska risker.