Produkten Sparkapitalkonto ersätter denna produkt.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.