Privat betalningsansvar

Har du ett Betalkort Företag med privat betalningsansvar, kan du i appen Företagskort:

 • Se ditt kort 
 • Se dina transaktioner
 • Se limit för tillgängligt belopp/använt belopp
 • Se utnyttjad kredit (beloppet av samtliga transaktioner som har gjorts sedan senaste fakturan skapades plus beloppet av alla transaktioner på senaste fakturan som är skapad, men ännu inte är betald. Det vill säga din totala skuld)
 • Se din PIN-kod (du behöver uppge din CVC kod som står på kortet)
 •  Ansluta ditt kort till digitala betaltjänster

Företaget betalningsansvarigt 

Har du ett Betalkort Företag där företaget är betalningsansvarigt, kan du i appen Företagskort:

 • Se ditt kort
 • Se dina transaktioner
 • ”Spenderat sedan senaste fakturan” (beloppet av alla transaktioner som har gjorts efter den senaste fakturan skapades)
 • PIN-kod (du behöver uppge din CVC kod som står på kortet)
 •  Ansluta ditt kort digitala betaltjänster