• Har du en kapitalförsäkring kan du bestämma vem försäkringen ska tillfalla vid dödsfall. För ett investeringssparkonto gäller vanliga arvsregler vid dödsfall.
  • Har du aktier och vill rösta på bolagsstämman bör du välja ett investeringssparkonto, eftersom du äger aktieandelarna. I en kapitalförsäkring står Swedbank Försäkring AB som formell ägare.
  • Med ett investeringssparkonto har du möjlighet att kvitta din schablonintäkt mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital vilket du inte kan göra i en kapitalförsäkring.