Många företagare väljer att ta ut en låg lön eller ingen lön alls de första åren. Om möjligheterna finns görs sedan avsättningar till direktpension som ofta placeras i en kapitalförsäkring. Ett rimligt antagande är att en företagare utan tjänstepension och som hållit nere sina löneuttag under uppbyggnadsskedet bör kompensera detta genom att ha avsatt omkring två miljoner kronor i direktpension när hen är runt 55 år. Om dessa medel finns i en kapitalförsäkring innebär den föreslagna skattehöjningen cirka 1 500 kronor per år.

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande på samlingssidan Företagande.