Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00
Erbjudandepris: Pris fastställs inom intervallet 13,4 – 16,1 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 500 och högst 65 000 stamaktier, i jämna poster om 500 stamaktier (de som önskar förvärva fler än 65 000 stamaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris i intervallet 13,4 – 16,1 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 700 – 8 050 SEK.

Viktiga datum
23 oktober 2020: Besked om tilldelning och fastställande av pris samt första dag för handel
27 oktober 2020: Likviddag för allmänheten
Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 23 oktober 2020.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service) alternativt den lokala sparbankens telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker på https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier-och-andra-placeringar/prospekt.html eller på Aktiellt.

Presentation av erbjudandet (pdf)
Anmälningssedel