Samtliga fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, steg i februari med de största positiva bidragen från orderingång och affärsvolym följt av sysselsättning och leveranstider.

Index för tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk för tredje månaden i rad men är kvar på expansiva nivåer (65,0 i februari), vilket antyder om en optimistisk konjunktursyn hos tjänsteföretagen påpekar Jörgen Kennemar. En majoritet av tjänsteföretagen fortsätter att uppge stigande insatsvarupriser från leverantörsledet även om indexet sjönk till 60,6 i februari från 62,0 i januari.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i februari till 54,9 från 53,5 i januari. Det innebär att aktiviteten i näringslivet stärktes något efter att ha sjunkit två månader i rad.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex tjänster för februari 2019

Företagande, samlingssida på swedbank.se