Senaste Prosperaundersökningen (11 oktober, penningmarknadens aktörer) bekräftar samtidigt att det högre inflationsutfallet även börjar få genomslag i inflationsförväntningarna. Noterbart i dagens mätning är att samtliga tre undersökta tidshorisonter ligger över 2 procent för första gången sedan september 2011.

Läs hela analysen och mer makro:

KPIF kvar över inflationsmålet

Mer makro (samlingssida)