Vi förutser en första räntehöjning i juli på 10 punkter. Inflationsutvecklingen de närmaste månaderna och kronans utveckling blir dock avgörande. Den riskbild som vi ger högst sannolikhet är att Riksbanken i slutändan skjuter på sin första höjning till det fjärde kvartalet.

Sedan december kan Riksbanken konstatera att aktivitetsdata, både i Sverige och i omvärlden, har utvecklats i linje eller t.o.m. något bättre än förväntat. Omvärldsinformationen har fortsatt att kännetecknas av positiva aktivitetsdata, inte minst från eurozonen. Förväntningarna på omvärldens centralbanker har fortsatt justerats upp av marknaderna.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:
Makrofokus: Riksbanken sitter still i båten (analysen)
Mer makro (samlingssida)