Amorteringskravet som infördes 2016 har haft en dämpande effekt på prisökningarna, främst i storstadsregionerna. Samtidigt har byggandet ökat kraftigt och utbudet av nyproducerade bostäder är stort, främst dock dyra bostads- och hyresrätter. Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta. För landet som helhet förväntar vi oss i stort sett oförändrade priser, +/- fem procent, beroende på marknad och typ av objekt. För dyra objekt i storstadsregioner och universitetsstäder
kan det komma att ske en större korrigering, men det reflekterar snarare ett överutbud i det dyrare segmentet på enskilda marknader än att förutsättningarna för hela den svenska bostadsmarknaden har försämrats. En fortsatt stark arbetsmarknad, stigande disponibla inkomster och en stark befolkningsökning motverkar en större nedgång för bostadspriserna överlag i landet.

Läs hela analysen och mer om Månadens affärsöversikt:

Svensk bostadsmarknad i fokus