- Nästan hälften av svenskarna jobbar deltid någon gång under sitt arbetsliv. Bland de yngre, 20-29 år, är det så många som sex av tio. Att över hälften av befolkningen inte vet hur den framtida pensionen påverkas av deltidsarbete är inte bra. Särskilt som deltidsarbete verkar bli allt vanligare på arbetsmarknaden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Stora skillnader i deltidsarbete mellan män och kvinnor

De som fyller 65 år under 2018 omfattas fullt ut av det nya pensionssystemet, vilket innebär att pensionen bygger på livsinkomsten, det vill säga inkomsten under hela arbetslivet. I det tidigare systemet grundades pensionen på de 15 bästa inkomståren. När pensionen grundas på hela livsinkomsten kan deltidsarbete få stor negativ effekt.

Knappt två tredjedelar (63 procent) av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv, bland männen är andelen en knapp tredjedel (30 procent). Det innebär att 47 procent av svenskarna arbetar eller har arbetat deltid.

Deltidsarbete minskar pensionen

- Följden av att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid blir att de kommer att få en lägre pension, eftersom pensionen grundas på den totala livsinkomsten. För de unga gäller det att inte fastna i deltidsarbete utan försöka arbeta heltid. Det spelar väldigt stor roll för den framtida pensionen, fortsätter Arturo Arques.

Över hälften (55 procent) av svenskarna vet inte hur deltidsarbete påverkar pensionen. Kvinnor är mer insatta i deltidsarbetets påverkan än män, det är även de som i större omfattning arbetar deltid. I åldersgruppen 20-29 år saknar tre av fyra kunskaper om hur deltidsarbete påverkar pensionen. Det är också i den åldersgruppen deltidsarbete är vanligast.

Få kompenserar varandra

Trots att det i många fall är stor skillnad mellan framtida pensioner för gifta, sambos eller partners, så uppger över åtta av tio att de inte kompenserar varandra ekonomiskt. Det vill säga man för inte över pensionsrätter eller sparar specifikt för den med lägre pensionsavsättning. Knappt var tionde kompenserar genom ett särskilt sparande och endast sex procent för över pensionsrätter.

- Det är synd att så få känner till att man kan föra över pensionsrätter till varandra. Det är ett väldigt bra sätt att förbättra pensionen för den i hushållet som tjänar minst. Ett sparande i den personens namn är också en bra lösning. Tänk då på att sparandet bör vara enskild egendom, vid händelse av skilsmässa, fortsätter Arturo Arques.

Tips till kunderna:

  • Försök att arbeta heltid, deltidsarbete påverkar din framtida pension
  • Skiljer det mycket i inkomst mellan makar, sambos eller partners, se till att kompensera varandra ekonomiskt
  • Att föra över pensionsrätter är ett bra sätt att spara lite mer till den som har lägre inkomst
  • Om ni startar ett sparande för att kompensera skillnader, gör det som enskild egendom

Mer information

I undersökningen, som genomfördes i januari, deltog 3 000 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta Arturo Arques på .

Ta del av analysen på Privatekonomis sida