Anmärkningsvärt är regeringens prognos på arbetslöshet och inflation. Med fallande arbetslöshet, stigande tillväxt i privat konsumtion är det förvånande att regeringen har en dämpad prognos på inflationen. KPI väntas vara 1,6 procent i årsgenomsnitt 2017 och 1,7 procent 2018. Det är under både Swedbanks och Riksbankens prognoser. Denna budget bidrar till att vi väntar oss ett något högre inflationstryck än vad som annars varit fallet. Vi väntar oss en första reporäntehöjning från Riksbanken i april 2018 – tidigare än Riksbankens reporäntebana aviserar.

Läs hela snabbkommentaren och mer makro:

Valårsbudget – risk för överhettning

Mer makro (samlingssida)