Drivkraften i svensk ekonomi håller på att flyttas från inhemsk efterfrågan till exportdriven industriproduktion. Under 2018 kommer en stark arbetsmarknad, i kombination med höjda barnbidrag och sänkt pensionärsskatt, att bidra till att nominella disponibla inkomster stiger nära fem procent. Tillväxten i svensk ekonomi väntas dock växla ned något, från dagens ca tre procent till runt två procent 2019. I den senaste uppdateringen av Swedbank Economic Outlook som släpps idag ger bankens makroanalytiker sin syn på konjunkturen samt prognos för kommande års utveckling.

Bostadsmarknaden stabiliseras

Ett högt sparande, måttlig ökningstakt i sysselsättningen och en inflation som dämpar reallöneutvecklingen bidrar till att dämpa tillväxten framöver. Dessutom dämpas tillväxten av att bostadsinvesteringarna inte kommer att fortsätta i lika hög takt de kommande åren.
– Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta. För landet som helhet förväntar vi oss i stort sett oförändrade priser, plus/minus fem procent, beroende på marknad och typ av objekt. En stark arbetsmarknad, stigande disponibla inkomster och en stark befolkningsökning motverkar dock en större nedgång i priserna överlag i landet, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Amorteringskrav och ökat byggande främsta orsakerna till stabiliseringen

Amorteringskravet som infördes 2016 har haft en dämpande effekt på prisökningarna, främst i storstadsregionerna. Detta var väntat och skapar en mer långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt har byggandet ökat kraftigt och utbudet av nyproducerade bostäder är stort. Men nyproduktionen domineras av relativt dyra bostadsrätter och hyresrätter och bristen är fortsatt stor när det gäller billigare hyresrätter.
– Bostadsmarknaden kommer att fortsätta vara i fokus den närmaste tiden. Ett prisfall på 15-20 procent skulle få en tydlig negativ påverkan på svensk ekonomi med lägre tillväxt och stigande arbetslöshet som möjliga konsekvenser. Det är därför viktigt att politiker går varsamt fram med nya åtgärder som skärpta amorteringskrav och nedtrappade ränteavdrag, säger Anna Breman.

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:
Swedbank Economic Outlook
Swedbank Direkt – Swedbank Economic Outlook