Storleken på parken motsvarar 22 fotbollsplaner och den förväntade produktionen kommer vara cirka 11,5 GWh. Första spadtaget tas i slutet av 2019 och solcellsparken beräknas vara i drift under juni 2020. Leverantör är Eneo Solutions som äger och finansierar parken i samarbete med Infranode.

- En ny undersökning vi gjort inom klimatområdet visar att åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer.* Det här avtalet om solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och tar vår del av ansvaret som företag och samhällsaktör, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank. Arbetet med att minska klimatavtrycket är en del i bankens långsiktiga hållbarhetsarbete. Utgångspunkten för Swedbank är att utveckla verksamheten i linje med Parisavtalet och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen.

– Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi ser att effekten blir som störst när företag, privatpersoner och det offentliga engagerar sig tillsammans, och vi vill genom att leva som vi lär gå i bräschen för det engagemanget säger Fredrik Nilzén.

Vad räcker elen från solcellsparken till?**

Elproduktionen från anläggningen beräknas bli ca 11,5 GWh per år vilket motsvarar:

  • Hushållsel för 2 300 villor under ett år
  • Elen som krävs för att köra 1 200 varv runt jorden i en elbil

Fakta om solcellsparken

  • Installerad effekt: ca 12 MW
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar
  • Antal paneler: upp till 30 000
  • Planerad driftsättning: juni 2020

Mer information om Swedbanks hållbarhetsarbete

 

* SIFO-undersökningen genomfördes i april-maj 2019. 3 088 personer mellan 18 och 79 år deltog.
** Dessa beräkningar samt faktauppgifterna om solcellsparken är lämnade av Eneo Solutions AB