-Inflationsförväntningarna i USA har tagit fart på sistone, vilket tryckt upp långräntorna något. Det har gjort att tillväxtbolagen har tappat en del av sin attraktionskraft, och att investerare nu söker sig mer till konjunkturkänsliga bolag och banker. Till exempel är den tekniktunga Nasdaqbörsen i USA i stort sett oförändrad i år, medan Stockholmsbörsen är upp nästan tvåsiffrigt, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.

Efter ett 2020 som bjöd på kursrörelser av sällan skådat slag präglades början av 2021 av optimism kring den ekonomiska utvecklingen och den positiva påverkan vaccineringen väntas få. En ovanligt stor andel av bolagen slog förväntningarna under rapportsäsongen, vilket bekräftade att det har skett en förbättring.

Under de senaste veckorna har investerarnas fokus flyttats en del. En fortsatt förbättrad konjunktur tillsammans med en fortlöpande vaccinering och ytterligare ett stort finanspolitiskt stimulanspaket i USA har fått marknadsaktörer att börja fokusera på huruvida dessa faktorer kommer mynna ut i stigande inflation.

Inflationsförväntningarna har tagit fart, vilket dragit med sig framförallt de amerikanska långräntorna uppåt. Det har i sin tur fått investerarkollektivet att ompröva vilken typ av aktier man vill äga i en eventuell miljö med högre räntor. Utvecklingen sätter centralbankernas framtida agerande högt på investerarnas radar. Kommunikationen kring hur centralbankerna ser på stigande inflationsförväntningar och långräntor kommer att spela stor roll för utvecklingen framöver.

- Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen, avslutar Mattias Isakson.

Strategi & Allokering väljer att behålla en rekommenderad övervikt på aktier och behåller allokeringen på regionnivå; övervikt i Sverige och på Tillväxtmarknader som finansieras med fortsatt undervikt i Japan, medan Europa och USA behåller sina neutrala rekommendationer. Likaså bibehåller man undervikten inom räntor samt den likaviktade fördelningen mellan penning- och obligationsmarknad. Samtidigt som krediter hålls neutrala med en liten övervikt för High Yield.

 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi, mars (pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi, mars, sammanfattning (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Insikt för fler rapporter och analyser