Från att ha oroats över potentiell avsaknad av vinsttillväxt, Brexit och ett möjligt eskalerande handelskrig mellan USA och Kina har marknaderna kommit att ha en betydligt beskedligare syn på den ekonomiska tillvaron. Något som resulterat i en mycket positiv utveckling för globala aktier under inledningen på 2019.

– Det var svårt att se att storleken på aktiemarknadens pessimism under sista kvartalet var befogad, och lite på samma sätt kan man se inledningen på året som att marknaden kanske tagit ut en hel del positiva nyheter i förväg. Något som leder till att vi upplever att det kan vara klokt att inte öka aktievikten nu varför vi behåller neutralvikten för aktier i allokeringen, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Swedbank.

Samtidigt har signalerna om en svalnande konjunktur blivit allt tydligare. Något som fått centralbankerna att bli lite mer avvaktande när det kommer till räntehöjningar och att minska penningpolitiska stimulanser, vilket kan ge ett visst stöd till aktiemarknaden.

– Vi argumenterade inför 2019 att aktiemarknaden erbjöd värden för den lite långsiktige och opportunistiske investeraren, men en del av det kom lite tidigare än vi väntat oss. Även om inledningen på året varit stark ska vi inte glömma att Stockholmsbörsen på indexnivå befinner sig på samma nivå som under sommaren 2017. Med andra ord måste den senaste tidens positiva utveckling ses mot bakgrund av den svaga avslutningen av 2018, avslutar Johannes Bjerner.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys att finansiera övervikten i Tillväxtmarknader och Sverige med en undervikt i Europa. Portföljvikten i USA ligger kvar på neutral. Ränteplaceringar kvarstår som neutral i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi, mars 2019

Tvära kast kräver tålamod, artikel på Swedbank Aktiellt

Strategi och allokering, samlingssida på swedbank.se