Norden och Baltikum gynnas av den globala konjunkturuppgången. Exporten ökar starkt till följd av högre efterfrågan från Europa. I Sverige och Baltikum väntas tillväxt kring tre procent under 2017, som mattas av något under 2019. I den senaste Swedbank Economic Outlook som släpps idag ger bankens makroanalytiker sin syn på konjunkturen samt prognos för kommande års utveckling.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank, förklarar:

– Det vi ser nu är att konjunkturen stärks, framför allt i Europa. Den utdragna och djupa lågkonjunktur som följde i finanskrisens spår innebär att det fortfarande finns utrymme för flera år av god tillväxt innan cykeln toppar, framför allt i Europa.

Trots god tillväxt och lägre arbetslöshet är inflationen fortsatt relativt dämpad i både USA och Europa. Den långsamma uppgången i inflationen leder till att centralbankerna förväntas att försiktigt och gradvist normalisera penningpolitiken.

Anna Breman, chefekonom på Swedbank, utvecklar:

– Det går bra för Sverige. Med en tillväxttakt på över 2,5 procent för fjärde året i rad, ökat kapacitetsutnyttjande i industrin och en starkare exportefterfrågan ser det ljust ut. En stark arbetsmarknad, en ökad konsumtion och en god takt i investeringar gör att Sverige har bra förutsättningar för fortsatt god tillväxt. Riksbanken väntas, för första gången sedan 2011, höja reporäntan under våren 2018 och vid utgången av 2019 bedöms räntan uppgå till 0,5 procent.

Tio år efter finanskrisen är de värsta ekonomiska effekterna av krisen bakom oss. Det politiska läget utgör dock en risk för fortsatt god ekonomisk utveckling med osäkerhet kring amerikansk politik och geopolitiska spänningar. Hittills har ekonomin stått emot politiska händelser väl. Vi har anledning att vara försiktigt optimistiska att det kommer att fortsätta i rätt riktning.

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:

Vad händer i världen? (rapporten)

Swedbank Economic Outlook (samlingssida, swedbank.se/seo)

Presentation av Swedbank Economic Outlook (Swedbank Direkt)