- Med Föreningskraften ger vi föreningslivet ett extra tillskott för att främja ett rikt föreningsliv som en viktig del i attraktiva kommuner. Föreningarna gör ett helt fantastiskt jobb där få personer gör stora ideella insatser. Det vill vi vara med och stötta ytterligare, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

För att ge föreningarna en inspirationskick kommer Jonas Eriksson, Sveriges i särklass mest kända fotbollsdomare att gästa oss under kvällen. Utöver gripande historier om fotbollen talar han även om ledarskap, kommunikation, konflikthantering och personlig utveckling.

  • När: 9 maj, kl. 18.00
  • Var: Gillet 6, Sala

Vänligen kontakta Christer Eklind på 0224-850 80 eller christer.eklind@salasparbank.se för mer information.

Varmt välkomna!

* Föreningskraften innebär att när man som kund hos oss har gjort en rådgivning eller tecknat en tjänst får man välja en förening i Sala och Heby kommuner som vi skänker 100 kronor till. Under kvällen delar vi ut 370 000 kronor till föreningslivet till föreningar som våra kunder har valt.

Läs mer om Föreningskraften på www.salasparbank.se/foreningskraften