Under maj och juni kommer närmare 350 slumpvis utvalda lokala företagare att bli uppringda för en intervju med frågor om hur de påverkas av den pågående pandemin. Intervjuerna genomförs av företaget TMJ Group AB.

- Företagarnas erfarenhet och synpunkter är oerhört viktiga för Sala och Heby kommuners utveckling under och efter krisen. Vi är mycket tacksamma om man tar sig tid att delta i undersökningen som tar cirka 5 minuter, säger grupperingen Tillsammans för Sala och Heby som består av representanter ifrån kommun, företag och organisationer i de båda kommunerna.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i slutet av juni och innehålla bland annat utvecklingsförslag för våra kommuner. 

Tillsammans för Sala och Heby består av följande representanter:

#tillsammansförsalaheby 

  • Anders Hedberg – Sala Sparbank
  • Christer Eklind – Sala Sparbank
  • Helen Emnerud Vilhelmsson – Handelsbanken Sala/Heby
  • Sofie De Jounge – Handelsbanken Östervåla
  • Niklas Hellstrand – Företagarna Sala
  • Charlotte Wall – Företagarna Heby
  • Ann-Marie Sundgren – näringslivsstrateg Heby
  • Annica Åkerblom – näringslivschef Sala
  • Mats Wikman – Sala Allehanda


För mer information kontakta:
Anders Hedberg
0224-850 85
anders.hedberg@salasparbank.se