Vi har därför under dagen gått ut med en uppmaning till våra kunder som ska besöka oss, att om de har möjlighet att genomföra sina bankärenden på annat sätt, att göra detta. Kunder som har en rådgivning inbokad i närtid kommer vi att kontakta för att tillsammans besluta om vi kan genomföra rådgivningen över telefon eller senarelägga den.

- Vi följer givetvis utvecklingen noggrant. Vi ser att detta är en åtgärd som vi kan göra för att minska risken för spridning som kan ske både i små och stora folksamlingar, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Vi kommer att hålla bankkontoren öppna som vanligt, men behöver man inte besöka banken rent fysiskt just nu så uppmanar vi till alternativa sätt att hantera sina bankärenden.

Här är exempel på hur du kan hantera några vanliga bankärenden:

  • Uttags- och insättningsautomat för att ta ut/sätta in pengar.
  • Kundcenter via telefon 0224-850 00 för överföringar, betala räkningar, rådgivning och mycket mer. För ett antal ärenden behöver du vara identifierad med mobilt bankID eller lösenkod.
  • Internetbanken eller appen

- Men givetvis finns det både vissa ärenden som behöver genomföras på ett kontor och kundgrupper som behöver besöka bankkontoret vilket vi har full förståelse för, avslutar Christer Eklind.

Vi följer de rekommendationer som ges noggrant och vi kan komma att ändra detta beslut. För tillfället gäller detta tills vidare.

För mer information kontakta: Christer Eklind, vd Sala Sparbank 0224-850 80