För sjuttonde gången avsätts en miljon kronor till initiativet "Miljonen" som numera är en lokal snackis. Nästan 400 olika initativ har genom åren fått del av miljonerna där pengarna landat inom både skola, samhälle, kultur, föreningsliv och näringsliv.  

För att få en bra bredd på de ansökningar som kommer in, välkomnar vi alla ansökningar som faller inom ramen för  att skapa växtkraft i områdena där vi verkar. Ansökan öppnar den 1 maj och är öppen fram till den 30 juni berättar Christer Eklind, vd på Sala Sparbank. 

− Vi ser att det finns ett ännu större behov av ett extra tillskott i den tid som vi befinner oss i just nu, säger Christer Eklind.

Två miljoner till
För första gången någonsin avsätter banken totalt tre miljoner kronor. Det är bankens rekordresultat 2019 som är bakgrunden till en extra stor avsättning till samhällsnyttiga ändamål under 2020.

- Det är med glädje vi gör dessa avsättningar. Att banken under 2020 kan stötta vår bygd, föreningar och andra initiativ som kommer många till del tror vi är viktigare än någonsin då den rådande krisen påverkar alla verksamheter. Då känns det också bra att med resultatet från 2019 kunna göra ännu lite mer i Sala och Heby.

Hit ska pengarna gå
En miljon kronor till följande områden:

  • Lika Olika - ett treårigt utbildningskoncept inom värderingar & attityder till högstadium & gymnasium
  • Föreningslivet
  • Entreprenörskap för unga

Den tredje och sista miljonen avsätter vi till området trygghet.

- Vi har inlett en diskussion med kommun, polis & räddningstjänst om hur vi på bästa sätt kan bidra. Det är ett område som kan innefatta otroligt mycket och här är vi helt beroende av ett nära samarbete med experter inom området för att vi ska kunna bidra på bästa sätt. Med anledning av den rådande coronakrisen utesluter vi inte heller insatser kopplade till detta. Vi ser fram emot att kunna berätta mer om hur pengarna ska disponeras, avslutar Christer Eklind.
 

För mer information kontakta: 

Christer Eklind, vd
0224-850 80
christer.eklind@salasparbank.se