Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Aktuella räntor företag – inlåningsräntor

Företag och föreningar

Konto Ränta
Företagskonto  
Mer än 250.000 kr 0 %
100.000-250.000 kr 0 %
upp till 100.000 kr 0 %

 

Placeringskonto Företag

Pris

Ränta, för närvarande 3,00 %.

Skogskonto

Pris

Aktuell ränta

3,90 % på Skogskonto

3,90 % på Skogsskadekonto

3,90 % på Skogslikvidkonto

Bindningstid

Se skogskonton

Minsta insättning

Skogskonto: 5 000 kr

Skogslikvidkonto: 5 000 kr

Skogsskadekonto: 50 000 kr

Penningmarknadskonto
Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 4,000 % 4,200 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) 3,880 % 4,030 %
(3) SWB BAS (BARI/BARU) 3,880 % 4,030 %
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning 4,022 %

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.

Inlåningsräntor privat