Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Inlåningsräntor företag

Konton

Pris

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,30 %. 

- Ränta per 2022-07-20

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 1% på Skogskonto

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 1% på Skogsskadekonto.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkapitalkonto
Räntan förändras beroende på hur mycket du har på kontot och gäller från första kronan.

0 - 49 999 kr                           0,30%

50 000 kr -                              0,50%

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Exempel 1

Du har 40 000kr på ditt sparkonto, då har du 0,30% i ränta på hela beloppet.

 

Exempel 2 

Du har 60 000kr på ditt sparkonto, då har du 0,50% i ränta på hela beloppet.