Konjunkturnedgången känns rejält för många småföretagare och lönsamheten är nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet. Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan.

Framtidsutsikterna är också mörka. Det finns risk för en större nedgång än vad företagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas samtidigt som bostadsbyggandet faller.

Det framgår av Småföretagsbarometern 2023 som är framtagen av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

– "Detaljhandel, och hotell och restaurang som hade det tufft under pandemin fortsätter att gå dåligt när hushållens köpkraft urholkas. Byggbranschen som klarade sig bra under pandemin drabbas nu hårt av ett minskat bostadsbyggande" säger Jörgen Kennemar, företagarekonom, Swedbank.

Detta är del 1 av Småföretagsbarometern. Del två som inkluderar länsvisa rapporter publiceras den 7 juni 2023. 

Mer information