Hoppa till textinnehållet

PMI, inköpschefsindex – industri

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) för industrin är en viktig, tidig och lättolkad konjunkturindikator för svensk ekonomi.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

De senaste analyserna

 

PMI steg till 55,3 i september – robust återhämtning

PMI-total ökade för femte månaden i rad och noterades till 55,3 i september från uppreviderade 53,8 i augusti. Återhämtningen i industrin fortsätter och indexet är nu, för första gången sedan hösten 2018, högre än det historiska genomsnittet (54,3). En robust orderingång och ökad produktion driver uppgången men fortfarande dröjer industrin med att nyanställa personal, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri september 2020 (pdf)

'PMI steg till 53,4 i augusti - industrin växlar upp

PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i tillväxtzonen och är nu på den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Även om vårens fall i PMI har återhämtats innebär det inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader.

PMI industri augusti 2020 (pdf)

PMI steg till 51,0 i juli - tillbaka i tillväxtzonen

PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni. Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri juli 2020 (pdf)

PMI steg till 47,3 i juni –rekyl efter vårens svaga utveckling

PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats. Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri juni 2020 (pdf)

PMI steg till 39,2 i maj –konjunkturfallet bromsades upp

PMI-total steg till 39,2 i maj från 36,4 i april efter att ha fallit med sammantaget 16,5 indexenheter under mars och april. Det innebär att konjunkturnedgången i tillverkningsindustrin har bromsats upp, men är för tidigt att bedöma om konjunkturbotten har passerats även om sannolikheten för en återhämtning har ökat nu när fler länder börjat lätta på restriktionerna som infördes mot coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri maj 2020 (pdf)

PMI föll till 36,7 i april – konjunkturnedgången fördjupas

PMI-total minskade med 5,9 indexenheter till 36,7 i april från nedreviderade 42,6 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Det betyder att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri april 2020 (pdf)

PMI föll till 43,2 i mars – rekordsnabb inbromsning i industrin

PMI-total föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari. Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia och är ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter på svensk tillverkningsindustri har slagit igenom på allvar, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri mars 2020 (pdf)

PMI ökade till 53,2 i februari – återhämtning trots Corona-oro

PMI-total steg i februari till 53,2 från uppreviderade 52,0 i januari. Det är den högsta nivån på 15 månader och drogs upp främst av längre leveranstider. Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri februari 2020 (pdf)

PMI ökade till 51,5 i januari - fler tecken på återhämtning i industrin

PMI-total steg i januari till 51,5 från 47,7 i december. Det är första gången sedan augusti som indexet är tillbaka i tillväxtzonen. Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskonjunktur även om ett enskilt månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri januari 2020 (pdf)

PMI steg till 47,1 i december – fortsatt svag aktivitet i industrin

PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - industri December (pdf)

PMI sjönk till 45,4 i november: industrin fortsätter att backa

PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober. Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012 och ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för november 2019 (pdf)

PMI backade till 46,0 i oktober: svaga konjunkturen består

PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012. Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

PMI föll till 46,3 i september: industrin bromsar in ytterligare

PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013. Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för september 2019 (pdf)

PMI ökade till 52,4 i augusti: tillväxt men lägre än normalt

PMI-total steg till 52,4 i augusti från 51,9 i juli. Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för augusti 2019 (pdf)

PMI kvar på 52,0 i juli: stabilisering men på en låg nivå

PMI-total noterades till 52,0 i juli, vilket är en oförändrad nivå jämfört med i juni. Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juli 2019 (pdf)

PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet

PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juni 2019 (pdf)

PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen

PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för maj 2019 (pdf)

PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet

PMI-total föll till 50,9 i april jämfört med 52,5 i mars. Det var en bred nedgång där tre av fem delindex bidrog till nedgången, vilket visar på en ytterligare nedväxling i industrikonjunkturen även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för april 2019 (pdf) 

PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen

PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men det är snarare en stabilisering av industrikonjunkturen än att den har stärkts, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för mars 2019 (pdf)

PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå

PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån i industrin stärktes i februari om än från låga nivåer. Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för februari 2019 (pdf)

PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned

PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016. Det innebär att aktivitetsnivån i industrin fortsatte att avta under årets första månad. Det som ger anledning till ökad vaksamhet framöver är utvecklingen över företagens orderingång och orderstockar som föll till den lägsta nivån på tre år, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för januari 2019 (pdf)

PMI sjönk till 52,0 i december: Svag avslutning på 2018

PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade fart i slutet av 2018, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för december 2018 (pdf)

PMI steg till 56,7 i november: Expansion trots konjunkturoro

PMI-total steg i november till 56,7 från 55,0 i oktober och visar på en fortsatt expansion i svensk tillverkningsindustri. Utfallet får ses som ett styrkebesked mot bakgrund av de lägre PMI-utfallen som bland annat kommit från eurozonen och den oro som finns för den globala konjunkturen. Månatliga utfall ska dock tolkas med viss försiktighet men totalindexet uppvisar en svagt stigande trend under den senaste tre månadsperioden (sep-nov) efter tidigare svacka.

Inköpschefsindex för november 2018 (pdf)

PMI sjönk till 55,0 i oktober: Stabilisering i tillväxtzonen

PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär att totalindexet alltjämt befinner sig i tillväxtzonen men på en lägre nivå än i början av året, vilket signalerar en avtagande tillväxttakt i tillverkningsindustrin. Delindex för orderingång och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober och bidrog med vardera 0,6 indexenheter till nedgången i PMI-total.

Inköpschefsindex för oktober 2018 (pdf)

PMI steg till 55,2 i september: Styrkan i industrin består

PMI-total steg till 55,2 i september från 52,5, i augusti och innebär att tillverkningsindustrin alltjämt befinner sig i tillväxtzonen om än på lägre nivåer jämfört med i början av 2018. Trendmässigt har PMI haft en nedåtgående trend sedan årets början men stabiliserades under tredje kvartalet. Det största bidraget till uppgången i PMI-total under september kom från delindex för orderingång, sysselsättning och leverantörernas leveranstider.

Inköpschefsindex för september 2018 (pdf)

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsatt är expansiv. Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för orderingång. Även delindexen för sysselsättning och leveranstider bidrog negativt till PMI-total. Ett tremånaders glidande medelvärde sjönk för augusti till 54,7 från 55,8 i juli. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för augusti 2018 (pdf)

PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling

PMI-total steg till 57,4 i juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion bidrog klart tydligast till PMI-total, vilket följdes av delindexen för orderingång och sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider gav ett marginellt bidrag till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juli steg till 55,8 från 54,8 i juni. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juli 2018 (pdf)

PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå

PMI-total sjönk till 54,2 i juni från 55,8 i maj. Utfallet stöder dock en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total, vilket följdes av produktion och sysselsättningen. Leverantörernas leveranstider bidrog positivt till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni sjönk till 54,8, vilket är 0,6 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde för maj. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juni 2018 (pdf)