Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

PMI, inköpschefsindex – industri

Man med hörselskydd står vid en maskin i en tygfabrik

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) för industrin är en viktig, tidig och lättolkad konjunkturindikator för svensk ekonomi.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

De senaste analyserna

PMI föll till 45,8 i november – industrin fortsätter att backa

 PMI-total försvagades i november till 45,8 från nedreviderade 46,6 i oktober. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen, vilket inte har inträffat sedan pandemiåret 2020. Den försämrade omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri, inte minst i form av minskad orderingång och lägre produktion men också ett minskat pristryck från leverantörsledet vilket på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

PMI industri: november 2022 (pdf)

PMI sjönk till 46,8 i oktober – bred nedgång i industrin

I oktober föll PMI-total till 46,8 från 48,9 i september. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen och det står alltmer klart att den svagare omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri vilket inte minst avspeglas i en minskad orderingång både från export- och hemmamarknaden, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

PMI industri: oktober 2022 (pdf)

PMI föll till 49,2 i september – allt blekare industrikonjunktur

 PMI-total backade i september för fjärde månaden i rad till 49,2 från 50,2 i augusti, vilket är för första gången sedan pandemiåret 2020 som industrin befinner sig utanför tillväxtzonen dvs under 50-strecket. Det visar att industrikonjunkturen har försvagats ytterligare under hösten i spåren av en svagare omvärldskonjunktur, vilket har lett till en tydlig nedgång i orderingången och i företagens produktionsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri: september 2022 (pdf)

Arkiv (Research Web)

Äldre analyser

PMI steg till 62,4 i januari – kvar på höga nivåer när leveransstörningar lättar

PMI-total steg i januari till 62,4 efter att ha sjunkit tre månader i rad. Det innebär att svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en aktivitetsnivå som är långt högre än det historiska genomsnittet (54,8). Uppgången sker när leveranstiderna i tillverkningsindustrin har börjat falla tillbaka efter höstens rekordnivåer, vilket kan vara en indikation om att utbudsstörningarna har lättat något i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, januari 2022 (pdf)

 

PMI sjönk till 62,1 i december – tillväxt men med lägre fart

PMI-total backade i december för tredje månaden i rad till 62,1 från nedreviderade 63,1 i november. Även om tillväxttakten i industrin har dämpats under de senaste månaderna är det alltjämt en robust och motståndskraftig industrikonjunktur som framträder trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron och dess effekter på konjunkturen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, december 2021 (pdf)

PMI sjönk till 63,3 i november – robust industrikonjunktur

PMI-total backade i november för andra månaden i rad till 63,3 från 64,2 i oktober. Det är femtonde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet (54,8) och visar på en fortsatt robust svensk industrikonjunktur. Ökad smittspridning i Europa och utbudsstörningar i leverantörsleden har hittills inte hindrat industrin från att växa även om nedåtriskerna inte kan negligeras om nya restriktioner skulle införas, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, november 2021 (pdf)

PMI backade till 64,4 i oktober – robust tillväxt trots utbudsstörningar

PMI-total sjönk marginellt i oktober till 64,4 från 64,7 i september och är femtonde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet (54,7). Svensk industri förefaller ha stått emot en ökad brist på insatsvaror och störningar i de globala leveransflödena väl och uppvisar en högre aktivitetsnivå i oktober jämfört med i eurozonen där PMI har nått den lägsta nivån sedan i vintras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, oktober 2021 (pdf)

PMI steg till 64,6 i september – men utbudsbrister bromsar

PMI-total ökade med 4,5 indexenheter i september till 64,6 jämfört med augusti. Även om tredje kvartalet avslutades starkt är det en nedgång med 3,4 indexenheter jämfört med andra kvartalet. Den nedåtgående trenden i PMI-total tyder på att expansionen i industrin har tappat fart under de senaste månaderna samtidigt som utbudsbrister och leveransstörningar blivit en allt större utmaning för industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, september 2021 (pdf)

PMI föll till 60,1 i augusti – tillväxten tappar fart

PMI-total sjönk för fjärde månaden i rad och noterades till 60,1 i augusti från nedreviderade 64,5 i juli. Det är den lägsta nivån sedan november 2020 men fortfarande en bra bit över det historiska snittet (55,7). Nedgången i PMI kan vara ett tecken på att tillväxttakten i industrin har gått in i ett lugnare skede nu när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister och leveransstörningar blivit en växande utmaning för industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, augusti 2021 (pdf)

PMI sjönk marginellt till 65,3 i juli – stabilisering på hög nivå

PMI-total backade om än marginellt för tredje månaden i rad till 65,3 i juli från nedreviderade 65,4 i juni men är alltjämt fjärde högsta nivån i indexets historia. Industrin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet men nedgången i PMI kan vara tecken på att tillväxttakten i industrin går in i ett lugnare skede framöver när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister och stigande leveranstider blivit en växande utmaning för industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, juli 2021 (pdf)

PMI dämpades till 65,8 i juni – tillväxten kvar på höga nivåer

PMI-total sjönk i juni för andra månaden i rad till 65,8 från nedreviderade 66,0 i maj, vilket är femte högsta nivån i indexets historia. Även om industrin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet kan nedgången i PMI vara tecken på att tillväxttakten i industrin går in i ett lugnare skede framöver när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister blivit en växande utmaning för industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, juni 2021 (pdf)

PMI dämpades till 66,4 i maj – fortsatt högt tempo i industrin

PMI-totalt sjönk till 66,4 i maj från nedreviderade 69,0 i april och backade för första gången sedan februari i år. Trots nedgången är det den fjärde högsta nivån i indexets 26-åriga historia och visar att den starka industrikonjunkturen består även om ökade utbudsbrister kan bli en större utmaning längre fram, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, maj 2021 (pdf)

PMI-total ökade med 1,9 indexenheter i mars

Det säsongsrensade värdet för PMI-total ökade med 1,9 indexenheter i mars och noterades till 63,7 från uppreviderade 61,8 i februari. Det är första gången sedan december förra året som indexet ökade på månatlig basis. På kvartalsnivå steg indexet med 1,6 indexenheter under årets första kvartal till 62,7 jämfört med fjolårets sista kvartal. Även om det är en mindre uppgång jämfört med i slutet av förra året antyder den höga indexnivån om en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tillverkningsindustrin. Väsentligt starkare konjunktursignaler än förväntat kom från eurozonen i mars där PMI-talen för tillverkningsindustrin steg till de högsta nivåerna på flera år även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet. Det kinesiska indexet fortsatte däremot att backa.

PMI industri, mars 2021

PMI föll till 61,6 i februari – fortsatt god fart i industrin

PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket är långt över det historiska snittet (54,5). Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, februari 2021 (pdf)

PMI sjönk till 62,4 i januari – nedgång från hög nivå

PMI-total backade i januari till 62,4 från nedreviderade 64,7 i december. Det är första gången på åtta månader som indexet sjönk men är på fortsatt höga nivåer och långt över historiska snittet (54,4). Inledningen av 2021 visar på en fortsatt hög aktivitet i svensk tillverkningsindustri samtidigt som företagens produktionsplaner blivit mer expansiva, vilket tyder på en optimistisk syn om konjunkturen för det närmaste halvåret, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri, januari 2021 (pdf)

PMI ökade till 64,9 i december – stark avslutning av 2020

PMI-total steg i december till 64,9 från uppreviderade 59,8 i november. Det är den största månatliga ökningen sedan i somras och stärker bilden av en utbredd konjunkturåterhämtning i svensk tillverkningsindustri. Det är ett överraskande starkt utfall sannolikt drivet av en växande världshandel men kanske även av en ökad optimism i samband med den påbörjade coronavaccineringen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri december 2020 (pdf)

PMI steg till 59,1 i november – industrin växlar upp

PMI-total noterades till 59,1 i november från uppreviderade 58,4 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4). Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Istället fortsätter orderingången till svensk industri att öka, inte minst från exportmarknaden.

PMI industri november 2020 (pdf)

PMI steg till 58,2 i oktober – industrin står emot ökad smitta

PMI-total fortsätter att stiga och noterades till 58,2 i oktober från uppreviderade 55,9 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet och antyder om en robust återhämtning. Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna påtagligt har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri oktober 2020 (pdf)

PMI steg till 55,3 i september – robust återhämtning

PMI-total ökade för femte månaden i rad och noterades till 55,3 i september från uppreviderade 53,8 i augusti. Återhämtningen i industrin fortsätter och indexet är nu, för första gången sedan hösten 2018, högre än det historiska genomsnittet (54,3). En robust orderingång och ökad produktion driver uppgången men fortfarande dröjer industrin med att nyanställa personal, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri september 2020 (pdf)

PMI steg till 53,4 i augusti - industrin växlar upp

PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i tillväxtzonen och är nu på den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Även om vårens fall i PMI har återhämtats innebär det inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader.

PMI industri augusti 2020 (pdf)

PMI steg till 51,0 i juli - tillbaka i tillväxtzonen

PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni. Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri juli 2020 (pdf)

PMI steg till 47,3 i juni –rekyl efter vårens svaga utveckling

PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats. Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri juni 2020 (pdf)

PMI steg till 39,2 i maj –konjunkturfallet bromsades upp

PMI-total steg till 39,2 i maj från 36,4 i april efter att ha fallit med sammantaget 16,5 indexenheter under mars och april. Det innebär att konjunkturnedgången i tillverkningsindustrin har bromsats upp, men är för tidigt att bedöma om konjunkturbotten har passerats även om sannolikheten för en återhämtning har ökat nu när fler länder börjat lätta på restriktionerna som infördes mot coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri maj 2020 (pdf)

PMI föll till 36,7 i april – konjunkturnedgången fördjupas

PMI-total minskade med 5,9 indexenheter till 36,7 i april från nedreviderade 42,6 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Det betyder att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri april 2020 (pdf)

PMI föll till 43,2 i mars – rekordsnabb inbromsning i industrin

PMI-total föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari. Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia och är ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter på svensk tillverkningsindustri har slagit igenom på allvar, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri mars 2020 (pdf)

PMI ökade till 53,2 i februari – återhämtning trots Corona-oro

PMI-total steg i februari till 53,2 från uppreviderade 52,0 i januari. Det är den högsta nivån på 15 månader och drogs upp främst av längre leveranstider. Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri februari 2020 (pdf)

PMI ökade till 51,5 i januari - fler tecken på återhämtning i industrin

PMI-total steg i januari till 51,5 från 47,7 i december. Det är första gången sedan augusti som indexet är tillbaka i tillväxtzonen. Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskonjunktur även om ett enskilt månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI industri januari 2020 (pdf)

PMI steg till 47,1 i december – fortsatt svag aktivitet i industrin

PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - industri December (pdf)

PMI sjönk till 45,4 i november: industrin fortsätter att backa

PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober. Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012 och ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för november 2019 (pdf)

PMI backade till 46,0 i oktober: svaga konjunkturen består

PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012. Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

PMI föll till 46,3 i september: industrin bromsar in ytterligare

PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013. Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för september 2019 (pdf)

PMI ökade till 52,4 i augusti: tillväxt men lägre än normalt

PMI-total steg till 52,4 i augusti från 51,9 i juli. Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för augusti 2019 (pdf)

PMI kvar på 52,0 i juli: stabilisering men på en låg nivå

PMI-total noterades till 52,0 i juli, vilket är en oförändrad nivå jämfört med i juni. Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juli 2019 (pdf)

PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet

PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juni 2019 (pdf)

PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen

PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för maj 2019 (pdf)

PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet

PMI-total föll till 50,9 i april jämfört med 52,5 i mars. Det var en bred nedgång där tre av fem delindex bidrog till nedgången, vilket visar på en ytterligare nedväxling i industrikonjunkturen även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för april 2019 (pdf) 

PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen

PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men det är snarare en stabilisering av industrikonjunkturen än att den har stärkts, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för mars 2019 (pdf)

PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå

PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån i industrin stärktes i februari om än från låga nivåer. Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för februari 2019 (pdf)

PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned

PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016. Det innebär att aktivitetsnivån i industrin fortsatte att avta under årets första månad. Det som ger anledning till ökad vaksamhet framöver är utvecklingen över företagens orderingång och orderstockar som föll till den lägsta nivån på tre år, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för januari 2019 (pdf)

PMI sjönk till 52,0 i december: Svag avslutning på 2018

PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade fart i slutet av 2018, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för december 2018 (pdf)

PMI steg till 56,7 i november: Expansion trots konjunkturoro

PMI-total steg i november till 56,7 från 55,0 i oktober och visar på en fortsatt expansion i svensk tillverkningsindustri. Utfallet får ses som ett styrkebesked mot bakgrund av de lägre PMI-utfallen som bland annat kommit från eurozonen och den oro som finns för den globala konjunkturen. Månatliga utfall ska dock tolkas med viss försiktighet men totalindexet uppvisar en svagt stigande trend under den senaste tre månadsperioden (sep-nov) efter tidigare svacka.

Inköpschefsindex för november 2018 (pdf)

PMI sjönk till 55,0 i oktober: Stabilisering i tillväxtzonen

PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär att totalindexet alltjämt befinner sig i tillväxtzonen men på en lägre nivå än i början av året, vilket signalerar en avtagande tillväxttakt i tillverkningsindustrin. Delindex för orderingång och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober och bidrog med vardera 0,6 indexenheter till nedgången i PMI-total.

Inköpschefsindex för oktober 2018 (pdf)

PMI steg till 55,2 i september: Styrkan i industrin består

PMI-total steg till 55,2 i september från 52,5, i augusti och innebär att tillverkningsindustrin alltjämt befinner sig i tillväxtzonen om än på lägre nivåer jämfört med i början av 2018. Trendmässigt har PMI haft en nedåtgående trend sedan årets början men stabiliserades under tredje kvartalet. Det största bidraget till uppgången i PMI-total under september kom från delindex för orderingång, sysselsättning och leverantörernas leveranstider.

Inköpschefsindex för september 2018 (pdf)

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsatt är expansiv. Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för orderingång. Även delindexen för sysselsättning och leveranstider bidrog negativt till PMI-total. Ett tremånaders glidande medelvärde sjönk för augusti till 54,7 från 55,8 i juli. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för augusti 2018 (pdf)

PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling

PMI-total steg till 57,4 i juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion bidrog klart tydligast till PMI-total, vilket följdes av delindexen för orderingång och sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider gav ett marginellt bidrag till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juli steg till 55,8 från 54,8 i juni. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juli 2018 (pdf)

PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå

PMI-total sjönk till 54,2 i juni från 55,8 i maj. Utfallet stöder dock en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total, vilket följdes av produktion och sysselsättningen. Leverantörernas leveranstider bidrog positivt till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni sjönk till 54,8, vilket är 0,6 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde för maj. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juni 2018 (pdf)