Hoppa till textinnehållet

PMI, inköpschefsindex – tjänster

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) för industrin är en viktig, tidig och lättolkad konjunkturindikator för svensk ekonomi.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

De senaste analyserna

PMI–tjänster sjönk till 54,7 i september: återhämtningen avtog

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i september med 2,6 indexenheter till 54,7 från uppreviderade 57,3 i augusti. Det är första gången sedan april som indexet sjönk men är kvar i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet men trenden i PMI-tjänster är fortsatt uppåtgående och går lite stick i stäv med vad vi har sett i eurozonen där inköpschefsindex sjunkit under de senaste månaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för september 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 56,6 i augusti: uppgången fortsätter

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade med 1,6 indexenheter i augusti till 56,6 jämfört med juli och är därmed på en högre nivå än det historiska snittet för PMI-tjänster (55,4). Det visar på en bred återhämtning i tjänstesektorn efter det djupa fallet i våras, vilket på sikt borde avspeglas mer på arbetsmarknaden än vad som hittills har framkommit, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för augusti 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 54,8 i juli: återhämtning på bred front

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i juli till 54,8 från uppreviderade 50,9 i juni. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och är nu på den högsta nivån sedan februari i år. Det är glädjande att aktiviteten i tjänstesektorn har förbättrats så snabbt även om tolkningen av juliutfallet normalt sett är mer osäkert delvis på grund av semestereffekter. För att vara mer säker på om det är en varaktig återhämtning behöver vi mer data, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juli 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 49,2 i juni: kraftig uppgång efter vårens fall 

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,2 i juni från uppreviderade 41,6 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter och innebär att fallet i tjänstekonjunkturen har stannat upp. Den snabba återhämtningen är delvis en rekyl efter den djupa nedgången i våras men får också stöd av de lättnader som gjorts gällande restriktionerna mot coronaviruset, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för juni 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 40,9 i maj: fallet i konjunkturen avtog något

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände svagt uppåt i maj till 40,9 från 39,0 i april efter den kraftiga nedgången under mars och april. Sannolikt har vi sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner antyder om, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Inköpschefsindex för maj 2020 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 39,0 i april: nytt stort tapp i tjänstesektorn 

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 39,0 i april från nedreviderade 46,1 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Sammantaget har indexet fallit med drygt 17 indexenheter under mars och april. Det är en exceptionell kraftig nedgång som visar på en snabb försämrad tjänstekonjunktur som vi aldrig har sett tidigare i inköpschefsindex, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för april 2020 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 46,9 i mars: snabbt fall i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 46,9 i mars från 56,4 i februari. Det är den största månatliga nedgången i indexets 15-åriga historia och är nu på den lägsta nivån sedan 2012. Nedgången i PMI-tjänster mildrades dock av stigande leveranstider men är sannolikt mer av ett utbudsproblem än en ökad efterfrågan. Den underliggande utvecklingen i PMI-tjänster kan därför vara lägre, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för mars 2020 (pdf)

PMI-tjänster steg till 56,7 i februari: tillväxt men mörka moln hotar

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i februari till 56,7 från uppreviderade 53,2. Det är den högsta indexnivån sedan hösten 2018 och antyder om en ökad aktivitet i tjänstesektorn. Osäkerheten kring coronaviruset och dess effekter på tillväxten ökar dock risken för en konjunkturavmattning i tjänstesektorn de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för februari 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 52,5 i januari: tillbaka till tillväxtzonen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMItjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen
av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för januari 2020 (pdf)

PMI–tjänster steg till 48,7 i december: återhämtning från låg nivå

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag aktivitet i tjänstesektorn, men ljuspunkter finns inte minst i företagens affärsplaner som är fortsatt expansiva även om riskerna på nedsidan är stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - tjänster December (pdf)

PMI–tjänster föll till 47,9 i november: svagare aktivitet än normalt

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till nivåer som inte har noterats på sex år och som bidrar till ett minskat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex - tjänster November (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 49,5 i oktober: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i oktober till 49,5 från 49,8 i september, vilket är en mildare nedgång jämfört med septemberutfallet. Att PMI-tjänster är under 50-strecket för andra månaden i rad tyder på en kyligare konjunktur hos tjänsteföretagen. Det börjar även sätta avtryck i företagens sysselsättning som svarade för den största nedgången i oktober, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

PMI–tjänster föll till 49,8 i september: svagt avslut på tredje kvartalet

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 54,1 i augusti: uppgång men från låg nivå

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 52,3 i juli: återhämtning efter svagt juniutfall

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2019 (pdf)

PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Sedan första kvartalet i fjol har PMI-tjänster fallit med 4,1 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, mars 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 55,9 i februari: ljuspunkter i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns ljuspunkter, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen i tjänstesektorn är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, februari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december. Nedväxlingen i tjänstesektorn fortsatte under årets första månad och befäste den nedåtgående trend som inleddes under 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, januari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,4 i december från 61,1 i november och nådde den näst lägsta nivån under 2018. Det var en bred nedgång och ett tydligt omslag efter det starka utfallet i november, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2018 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: Ny årshögsta nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, november 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: Avtagande expansion

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,3 i oktober från 56,6 i september. Det innebär att nedväxlingen i totalindexet fortsatte för fjärde månaden i rad och noterade en ny lägsta nivå för i år.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, oktober 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: Nedväxling från hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillväxtzonen (över 50-strecket).

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2018 (pdf)