Hoppa till textinnehållet

Privatekonomi

Glad, äldre kvinna står ute i trädgården en vacker sommardag

Vi bevakar områden som är viktiga för din privatekonomi. Vi granskar och analyserar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar dig och din ekonomi.

Ta del av våra privatekonomiska rapporter och analyser av propositioner och politiska förslag som berör hushållens ekonomi.

Aktuellt

Veckopeng – ett bra sätt att lära barn om pengars värde

Sju av tio barn får vecko- eller månadspeng och många föräldrar har kommit överens med sina barn om vad pengarna ska användas till. Bråk om pengar är vanligare när föräldrar utöver vecko- eller månadspengen ger barnet extrapengar. En av tre föräldrar har också någon gång dragit in hela eller delar av vecko- eller månadspengen. Det visar en undersökning gjord av Kantar-Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-10-29: Pressmeddelande (pdf)

Läge att se över sitt sparande på börsen

Trots ett börsår med stora svängningar, stundande USA-val och osäkerhet kring Coronapandemin uppger 66 procent att de inte är oroliga för sitt sparkapital. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Men med tanke på den osäkerhet som råder kan det vara bra att se över sitt sparande, oavsett vad man tror om börsen i höst.

2020-10-26: Pressmeddelande (pdf)

A-kassa gör stor skillnad i plånboken vid arbetslöshet

Att bli arbetslös innebär ett stort inkomstbortfall. Är man medlem i en a-kassa får man 80 procent av sin lön upp till en viss nivå. Men är man inte medlem har man enbart rätt till ett grundbelopp på 11 220 kronor per månad. Utan a-kassa skulle de flesta hushåll gå back med flera tusen kronor i månaden. För en tvåbarnsfamilj där båda blir arbetslösa och ingen är med i a-kassan skulle det saknas 10 000 kronor varje månad. Det visar en ny analys från Swedbank.

2020-10-02: Pressmeddelande (pdf)

Rekordstor höstbudget ger mer i plånboken till många hushåll – mest till pensionärerna

Årets rekordstora höstbudget omfattar 100 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som normalt. Alla får mer pengar: kommuner, regioner, företag och hushåll. Bland hushållen får pensionärer mest. Tillsammans med skattesänkningar och pensionstillägg kan en pensionär få upp till 400 kronor mer i månaden. Övriga hushåll som prioriteras är lågavlönade och ensamstående föräldrar som är berättigade till underhållsstöd, visar beräkningar från Swedbank och sparbankerna.

2020-09-21: Pressmeddelande (pdf)

Corona ökar hushållens oro över privatekonomin

Många är mer oroliga över sin privatekonomi nu jämfört med innan Coronapandemin. Störst är oron bland unga där över 40 procent är oroliga över sin privatekonomi, det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-09-21: Pressmeddelande (pdf)

Boindex Q2 2020: Distansarbete och stora prisskillnader kan leda till trendbrott på bostadsmarknaden

Ökade möjligheter till distansarbete och stora prisskillnader på bostadsmarknaden kan leda till att fler flyttar från storstadsregionerna. I kombination med god köpkraft innebär det att de som har möjlighet att arbeta hemifrån kan spara pengar på att flytta. Det visar Swedbank Boindex för andra kvartalet 2020 och en ny undersökning om Corona och hemarbete.

2020-09-16: Pressmeddelande (pdf)
Boindex Q2 2020 rapport (pdf)
Boindex per kommun Q2 2020 rapport (pdf)
Temarapport: Corona och distansarbete- början på slutet av urbaniseringen? (pdf)

Bostadsrätten som investering - möjligheter och risker

Sedan 2005 har bostadsrätter haft en värdeökning som motsvarar två tredjedelar av börsens värdeutveckling men till mindre än halva börsens risk, enligt Swedbank och sparbankernas beräkningar.

2020-09-15: Pressmeddelande (pdf)
Rapport: Bostadsrätter - nästan lika god värdeutveckling som börsen (pdf)

Fyra av tio vill hantera privatekonomin annorlunda pga coronapandemin – budget ger koll

Efter semestern kan det kännas tomt i plånboken och det här året kan många ha en mer ansträngd privatekonomi än vanligt. Effekterna av Coronapandemin har gjort att många hushåll märkt hur viktigt det är att ha koll på sin privatekonomi. En undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att fyra av tio kommer att dra lärdom av krisen och hantera sin privatekonomi annorlunda framöver.

2020-09-04: Pressmeddelande (pdf)

Höjning av prisbasbeloppet ger små effekter på bidrag och skatter

Prisbasbeloppet som påverkar bidragsnivåer och skatter, höjs med 300 kronor till 47 600 kronor 2021. Höjningen får dock begränsad effekt på bidrag och skatter. Garantipensionen höjs med runt 50 kronor per månad, studiemedlen med 70 kronor och högsta nivån i föräldrapenningen höjs med 190 kronor per månad.

2020-07-20: Pressmeddelande (pdf)

Kvinnors inkomster i nivå med männens år 2086

Kvinnors inkomster ökar och de knappar in på männens. Men går det i samma takt som de senaste 25 åren dröjer det till 2086 innan kvinnors genomsnittliga löner är i nivå med mäns. Löneskillnaderna får också effekt på många kvinnors framtida pensioner – och för deras möjligheter att spara.

2020-06-26 Pressmeddelande (pdf)

Hushållens möjligheter att spara har förbättrats betydligt

De senaste 15 åren har hushållens marginaler och därmed möjligheter att spara förbättrats avsevärt. Det är positivt och ger motståndskraft att klara framtida ekonomiska utmaningar. Men hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar stort. Det visar Kvar till sparande, en ny analys som Swedbank och sparbankerna tar fram för att visa det utrymme olika typhushåll i olika delar av landet har kvar till sparande och övrig konsumtion när boendekostnader och nödvändiga levnadskostnader är betalda.

2020-06-25 Pressmeddelande (pdf)
Rapport: Kvar till sparande för hushåll med bil (pdf)
Rapport: Kvar till sparande för hushåll utan bil (pdf)

Så kan du minska dina kostnader för konsumtionskrediter

Konsumenter kan minska sina kostnader för konsumtionskrediter genom att vara lika prismedvetna som när de väljer bolån. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna.

2020-06-17 Pressmeddelande (pdf)
Rapport: Konsumtionskrediter - juni 2020 (pdf)

Lägre pensioner nästa år till följd av coronapandemins effekt på samhällsekonomin

Nästa år minskar pensionerna med 600 kronor efter skatt som en följd av Coronapandemins effekt på samhällsekonomin.

2020-06-04 Pressmeddelande (pdf)

Senaste rapporterna